/ 19 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ج.ش.

سلام دختر بارنی عزيز اسم شما را در ليست دوست نازنينم ن. باور ديدم آمدم و با خواندن اين مطلب بسيار زيبا واقعا محظوظ شدم فراوانند کسانی که فکر می کنند بسيار از ديگران فراترند و انچنان در غرقاب کبر و غرور گرفتار می آيند که از هيچ دل آزردنی ابا ندارند. نوشته ای از عرفان نظر اهاری تحت عنوان خرقه هزار ميخ بخاطرم آمد که خلاصه می کنم .... درويش با خرقه ی هزار ميخ برتن حس می کرد در اسمانهاست و فرشتگان در کنارش در پرواز و خدا در مشتش بگاه عبور سگی خوابيده بر سر راهش بود با چوبدستی به پشت سگ زد که کنار رود و سگ زوزه ای از درد کشيد و کناری رفت پسر بچه ای که شاهد ماجرا بود به سمت سگ رفت و تکه نانی به او داد تا بخورد و به درويش گفت کاش خرخه هزار ميخ را بر تن نداشتی اما اين سگ را نمی آزردی پسر دور شد و سگ به دنبالش روان درويش احساس کرد نه خدا در مشتش است و نه فرشتگان با او بال در بال خرقه ی هزار ميخ را از تن در آورد گوشه ای نشست و گريست

مرد مرده

این ایده که دخترها باهوش نیستند یک جور واکنش اجتماعی است ناشی از سرخوردگی‌های درونی همه‌ی احمق‌ها.

ج.ش.

سلام به دختر باران عزیز ممنون از اظهار نظر بسیار اندیشمندانه ی شما دوست عزیزی دیگر هم اشاره کرده که با آرزو کردن تنها مشکلی حل نمی شود. من با نظر هر دو موافقم بعنی آرزو کردن یا دعا کردن ممکن است به حل مشکلی کمک نکند . اما اگر کسی دعا کند یا آرزو کند که ای کاش کینه و نفاق از بین برود.. بی عدالتی از بین برود .. تهمت زدن و افترا از بین برود ... خیانت ازبین برود و آرزوهایی دیگر از اینگونه . حد اقل اینست که خودش سعی می کند از انجام جنین اعمال ناپسندی اجتناب کند. در مورد محتوای آن کتاب هم نمی توانم نظر بدهم فقط امیدوارم که چنین شود و تکرار میکنم کلام بسیار دلنشین شاملوی عزیز را که : روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت... من آن روز را انتظار می کشم..حتا روزی که دیگر نباشم... روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت... من آن روز را انتظار می کشم..حتا روزی که دیگر نباشم...

ج.ش.

دوباره سلام موضوع ادب از که آموخته ای را من خودم تجربه کرده ام من هميشه سيگار می کسيده ام و پسرانم که ۲۱..۲۲ .. و ۳۱ ساله هستند اصلا بسمت سيگار گرايش پيدا نکرده اند. اسم شما را هم در ليست دوستانم قرار می دهم

ج.ش.

سلام سوم راستی موزيک متن وبلاگ را شنيديد يکی از شعرهايم است ميکس شده با يک موسيقی زيبا . در پست های قبل هم لينک های بقيه آلبومم هست

لی لا - آبی آسمانی

خاطره ات را خواندم، بدترين قسمت اش اين بود که تو قضاوت کرده بودی، تو گفتی که او اينطوری فکر ميکرد و آنطوری. تو گفتی که او فريب داد و دروغ گفت. تو بودی که خودت را محق دانستی برای دردهات، شايد درست باشد اما کمک نميکند به خواننده که باور کند تو خودخواه نيستی چنانکه در پانويس نوشته ای، حتی يک جمله نديدم بنويسی که اين معلمت چکار کرده بود که دروغگو بود که فريبکار بود که خودش را جاناتان ميدانست ... حتی يک جمله نبود، تو حق داری از حسهای کلی که دچارش شده اي حرف بزنی اما کمکی نميکند به ات اين ادبيات. اگر ديگران فکر ميکنند که تو خودخواهی ( البته اين که کی و چند نفر چنين فکری ميکنند مهم است ) بايد بدانی چرا؟ بدبختانه هر وقت ما با کلمات سعی ميکنيم بگوئيم اين اشکالات را نداريم يا آنقدر يا آنطوري نداريم که آنها فکر کردند يا تعبيرش ميکنند، انگار درست برعکس ميشود...

لی لا - آبی آسمانی

البته دنيای مجاز ابدن ارزش آن را ندارد که تو در پی اثبات خصوصياتت باشی.اگر کسانی بعد از يک دوستی طولانی هنوز وقتی ميخواهند چيزی بياموزندت ميزنند توی دهانت، هرگز شايستگی دوستی با تو را نخواهد داشت و اگر اينها مدام تو را متهم به بد فکر کردن يا فکر نکردن يا خودخواه بودن ميکنند که نتيجه ي ضعف خودشان را پنهان کنند، بايد دورشان انداخت که سزاوار لمس حضور آدمي در سطح تو نيستند. در چنين شرايطي تو تنها ميتواني آنقدر قابل توجه و خوب بشوي توي چشمان آدمهاي بلند مرتبه که آنها حسرت بودنت و دوست بودنت را بخورند.

ن. باور

برای چاپ تائيد نشود سلام سميه اميدوارم که خوب باشی. من هنوز ای ميلی از شما دريافت نکرده ام.

احسان

ميشه در مورد اين قسمت آخرش کمی بيشتر توضيح بدی ؟! هميشه همه حرفهای ناگفته زيادی داريم که به اقتضای زمان يا موقعيت يا آدمهای دور و برمون نميتونيم بزنيم. اما شايد بشه زمان و مکان مناسب يا آدم مناسبش را پيدا کنيم.

ن. باور

اين کامنت برای چاپ تائيد نشود. سلام سميه اگه ای ميلی فرستاده ايی من هنوز نگرفته ام, به همين منظور ای ميل سر کارم را اينجا برايت مينويسم. Nasser.moazzami@uspto.gov