تو چرا سنگ شدی؟

تو چرا اينهمه دلتنگ شدی؟؟

بهار روی هر شاخه؛پشت هر پنجره شمع روشن کرده است.

دوباره بهار..

نگاه کن

نگاه کن  چگونه درختان به گل نشسته اند.

گوش کن پرنده ها دوباره روی درختان سبز آواز می خوانند.

بهار.همان کليشه هميشه تکرار!

همان کلمات هزاران بار خوانده شده.

مگر به چند زبان می شود از بهار و آمدن بهار گفت؟؟

زمين خسته شد از اينهمه تکرار..اصلا مگر برای زمين فرقی می کند؟؟

 

بهار را گو بيايد!مرا باکی نيست!

من تجسم هميشه پايدار پاييز و بارانم.

هيچ بهاری را قدرت آن نيست که برگهای زردم را سبز کند.

تنها دستان کسی می تواند که هرگز نخواهد آمد.

بهار را گو بيايد!

بهار من گذشته شايد!

 

********************************************************

خوب اين هم از مطلب بهاری من!شد يک مشت جفنگ.دو جمله اولش از من نيست.قسمتی از شعری که يک دوست فراموش شده(دوست بود؟؟؟فکر نکنم ولی من فکر می کردم دوستم باشه) خيلی سال پيش روی کارت عيدم برام نوشته بود.و جمله سومش هم از همون شعر منتها دقيق يادم نيست چی بود.شاعرش هم يادم نيست.شايد سيد علی صالحی..بقيه اش ترواشات ذهن پريشون منه!

يه شعر ديگه براتون ميذارم که خودم اين روزا خيلی گوش ميدم دليل خاصی هم نداره .فقط دوست دارم گوش بدم.اين شعر ليريک آهنگ happy nation از گروه Ace of base که حتما شنيدين ولی يه بار ديگه هم بخونين.در واقع به جای happy new year بهتر بگيم Happy nation!

lo rotze od othem efna dathem aiti kan lifnei kulam beintaim ani iaarog othem
aiti kan lifnei kulam (hebrew)
Happy nation living in a happy nation
where the people understand
And dream of perfect man
situation lead to sweet salvation
For the people for the good
For mankind brotherhood

We're traveling in time

Ideas by man and only that will last
And over time we've learned from the past
That no man's fit to rule the world alone
A man will die but not his ideas

Happy nation...

We're traveling in time
Traveling in time

Tell them we've gone too far
Tell them we've gone too far
Happy nation come through
And I will dance with you
Happy nation

Happy nation
...

 

**********************************************************

درضمن از همه دوستان که تو اين مدت با من بودن تشکر می کنم.اسم نمی برم که يه وقت کسی جا نيافته.همه خودتون می دونيد ديگه!

اين تشکر به معنی اين نيست که ديگه نمی خوام بنويسم!(بی خود خوشحال نشين)فقط خواستم يه بار منم از اين تريپا بيام!

اين گل هم تقديم به همه شما.

ولی خوب همونطور که گفتم قصد دارم جورديگه ای بنويسم و يه مدت کوتاهی ممکنه نباشم.

عيد همه تون مبارک .اميدوارم به هرچی دلتون ميخواد برسيد