چهارشنبه سوری:

عجله دارم که از سر کار هر چه سريعتر برگردم خونه که به هياهوی چهارشنبه سوری برنخوردم.

رسيدم خونه و خوابيدم!تو خواب صدای انفجارهای چهارشنبه سوری رو شنيدم و به اين ترتيب ما هم نحسی سال رو در کرديم!

خوب نوشتن درد دلهای ما که واسه کسی جالب نيست برای همين قصد دارم اين وبلاگ رو تبديل کنم به يک وبلاگ تخصصی مطالب علمی-تخيلی وفانتزی.

بنابراين پس از مدتی با يک قالب جديد که برادرمون لرد وگا قرار درست کنه و مطالب جديد بر ميگردم.يه چند تا کانديد برای اولين مطلب جديد وجود داره .يکيش يک سخنرانی طولانی از مايکل کرايتون (شک ندارم که همتون می شناسيدش!) که شايد تو چند تا پست بذارم.چند تا چيز ديگه هم تو ذهنم هست که حالا با يکی شروع می کنم ديگه.

دوست نداريد؟؟خوب نداشته باشيد!!!!