آرتور سی کلارک کتابی دارد به نام پایان طفولیت.

در این کتاب موجوداتی از آنسوی مرزهای قابل ادراک به زمین می آیند تا آدمی را در پشت سر گذاردن طفولیت یاری دهند.مضمون اصلی کتاب درباره بلوغ معنوی و فکری انسانهاست.کلارک در این کتاب میگوید ستاره ها برای انسانها نیستند.زیرا اگر انسانی که هنوز چنین در دوران طفولیت خود است پایش به کهکشان باز شود تمام آنرا به خاک و خون میکشد.اما سرانجام زمان آن رسیده که انسان بالغ شود...

 

یکی از جالب ترین بخشهای کتاب درباره بازی مورد علاقه اسپانیایی ها ،یعنی گاوبازی است.چند هزار نفر در محیطی جمع میشوند و یک نفر که ماتادور نامیده میشود با یک گاو بیچاره مبارزه میکند .آنقدر نیزه به جان آن زبان بسته فرومیکند  تا  بمیرد.خوب میدانیم هدف این بیگانگان ارتقای معنوی انسان هاست.بنابراین باید به نحوی این خشونت از ذهن انسان ها حذف محو گردد.يک بار برای هميشه.اگر مقرراتی برای ممنوع شدن این بازی بگذارند قطعا نتیجه نخواهد داد.تاریخ نشان داده نوع بشر چقدر به هر چیزی که ممنوع شده باشد علاقه مند میشود.پس بیگانگان راه دیگری در پیش میگیرند.در یک مسابقه مهم و شلوغ،به محض اینکه اولین نیزه در پهلوی جانور بخت برگشته فرو میرود،تمام تماشاچیان درد وحشتناک نیزه را در پهلوی خود احساس میکنند! و به این ترتیب گاوبازی از سوی خود علاقه مندانش تحریم میشود و این بازی مهیج به تاریخ می پیوندد.

 

جالب است بدایند این موجودات بیگانه که اورلردز(overlords) نامیده میشوند نقشی همانند فرشتگان دارند.آنها موجودات هوشمند را یاری میدهند تا با ذات خالق یکی شوند اما خودشان تا ابد از رسیدن به این درجه محرومند و طنز نهفته در این داستان این است که اورلردها به شکلی هستند که بشر برای هزاران سال به عنوان چهره شیطان شناخته است.!

 

کاش میشداز این روش استفاده کرد.کاش هر کس که به دیگری توهین میکرد ،سیخ توهین به همان داغی ؛درقلبش فرو میرفت.کاش هرکس دیگران را یکطرفه قضاوت میکرد ، در محکمه ای چنان بیرحمانه قضاوت میشد که تا آخر عمر دست از اینکار برمیداشت.

 

پ.ن.لطف کنید اگه کامنت میذارید ،به دیگران توهین نکنید .کامنت شما نشان دهنده شعور شما،شخصیت شما و خانواده شماست.