تو کلاس بدن سازی که میرم دختری هست که خیلی چاق .خیلی هم بدن شل و کندی داره به طوریکه نمیتونه تمرینات را درست انجام بده.

دیروز صبح که رفتم اون زودتر از من اومده بود.افرادی که به این کلاس میان معمولا خانوم های مسن هستند به همین دلیل من چندان سلام علیکی باهاشون ندارم.دیروز تا وارد شدم اون دختر به من سلام کرد.من هم جوابشو دادم.بعد بدون مقدمه گفت:شما که لاغری چرا میای کلاس بدن سازی.

گفتم:برای دلم.ورزش کردن را دوست دارم  وقت ندارم ورزش دیگه ای بکنم

اینو که گفتم ناگهان متوجه غم عمیقش شدم.فکر کردم خیلی احساس تنهایی میکنه.به شدت دلش میخواد با کسی حرف بزنه.

دوباره صحبت کرد:"کلاس زبان که میرم همه دخترایی که میان کمرشون انقدره و با دستش فضایی کوچیک را تو هوا نشون داد.به مامانم میگم منم میخوام انقدری بشم"

دقیق تر نگاهش کردم.باید هم سن و سال خودم باشه .به چهر ه اش نگاه کردم.که هیچ نشانی از زیبایی نداشت.و فکر کردم چندان باهوشم نیست که اینطور حرف میزنه.خواستم بهش بگم بااین ورزش که لاغر نمیشی ولی بعد دیدم چرا بیخود امید پوچ کسی را از بین ببرم.

گفتم :دکتر رفتی؟

گفت: آره پیش فلان دکتر که توی تلویزیون می آد رفتم.2سال هم هست میام اینجا...

گفتم:بیشتر سعی کن حتما لاغر میشی.

خواست بازم حرف بزنه پرسید درس میخونم یانه.جوابشو دادم.اما دیگه برای منم داشت یه کم زیاد میشد.عادت ندارم به این جورسوالهای غریبه ها جواب بدم.حتی اگر یک غریبه خیلی غمگین باشه.چه من خودم غریبه غمگینی هستم که مردم را به زور برای شنیدن دلتنگیهام متوقف نمیکنم.

اومدم توی سالن و نشستم.دوباره اومد.پرسید چراکار نمیکنی؟گفتم کار میکنم.گفت من هر چی دنبال کار میگردم پیدا نمیکنم.فکر کردم این هم غم دیگه ای.بی کار بی امید.بی فردا!!!!!گفتم:ایشالا پیدا میشه خدا بزرگه.چندان به حرفی که زدم معتقد نبودم اما باید میگفتم..

و بعد با خودم فکر کردم که چرا..آیا واقعا در خلقت خدا انصاف رعایت شده؟؟؟چرا یکی باید زیبا باشه یکی نازیبا.یکی باهوش یکی خنگ..چرا؟؟میگین تقصیر خود آدمهاست؟؟نه یک آدمی که 50 کیلو اضافه وزنی داره که احتمالا به دلیل داشتن بیماریهایی نمیتونه کمش کنه و بیکاره و همدمی نداره چطور باید این شرایط را عوض کنه..میگین همینه دیگه هرکس بایدبتونه گلیمشو از آب بکشه بیرون...آره همینه....

چرا شاملو(شاملویی که من انقدر دوستش دارم )میگه :

در آوار خونین گرگ و میش دیگرگونه مردی آنک

که خاک را سبز میخواست

 و عشق را شایسته زیباترین زنان...

 

چرا؟؟پس زنهایی که زیبا نیستن چه؟؟کی گفته عشق مال زیبارویانه؟؟آخه چرا؟؟

یکی به من بگه چرا؟؟

تمام ساعت را به اون دختر فکر میکردم

نمیدونستم آیا باید به خاطر اینکه 50 کیلو اضافه وزن ندارم خوشحال باشم یا اینکه احساس همدردی و غم بکنم..یا اینکه اصلا اضافه وزن اونقدرها هم چیز مهمی نیست؟؟