در اعماق ذهن هر انسانی گوشه ای هست که هیچ کس دیگر را بدان راهی نیست.

خیلی پایین جایی که هیچ کس دیگر آنرا نمیبیند.نه که ما نخواهیم نشان بدهیم بلکه حقیقتا کسی نمیتواند آن گوشه را ببیند.

آنجا سکوت و است آرامش.اگر به آن عمق بروی میتوانی خود واقعی ات را ببینی.بدون هیچ نقابی.بدون تمام دروغهایی که خواسته و ناخواسته به دبگران  و خودت  میگویی.

مثل سکوت و آرامش عمق آب است.حتما برایتان پیش آمده،که حتی وقتی در یک استخر شلوغ هستید و کمی به عمق آب میروید هیاهو قطع میشود.نورخورشید را میبینی که راهش را باز میکند وبه عمق می رسد.و تو سکوت را حس میکنی.آنجا مجبور نیستی وانمود کنی بهترین شناگر هستی و یا زیباترین و ورزیده ترین اندام را داری.کسی نیست که تورا در آن نقطه ببیند.

وآن گوشه امن ذهنمان نیز به همین صورت است.آنجا مجبور نیستم که بهترین یا مهربانترین یا صادق ترین باشیم آخر چه کسی عمق ذهن ما را میبیند!

آنجا حتی مجبور نیستیم به خودمان دروغ بگوییم.آخرما همیشه در حال مشق دروغ کردن هستیم تا مبادا دیگران بفهمند ما آنی نیستیم که ادعا میکنیم.

 

چه خوب است که هر روز زمانی کوتاه را به این اختصاص دهیم که به عمق ذهنمان برویم.نقاب را از چهره مان برداریم وبگذاریم حقیقت خود را نشان دهد هر چه که هست.ما فرشته نیستیم و اگر تا آخر عمرمان هم بکوشیم فرشته نخوایم بود.اما انسانی که خوبیهایش از بدیهایش افزون باشد انسان خوبی است .و اگرباخودمان صادق باشیم میتوانیم پلیدیها را از روحمان پاک کنیم.

مادام که با خود صادق نیستیم وبه دروغ خود را خوب فرض میکنیم، مجبوریم دروغ پشت دروغ ببافیم تا لو نرویم و این یعنی لحظه به لحظه سقوط بیشتر.

 

بیایید هر روز فقط چند لحظه خودمان را صادقانه محک بزنیم خوبیها و بدیهایمان راصادقانه در نظر بیاوریم و تصمیم بگیریم که بدیهارا اصلاح کنیم.

 

بگذارید چهره بی نقابمان راببینند.

به قول جبران خلیل جبران رحمت ،رحمت بر دزدانی که نقابهایم را بردند.

شاید هم انسان بی نقاب در این جامعه به دیوانه ای شبیه باشد بگذار همه به تو بخنند مهم این است که تو از خودت آزاد باشی.

******************************

 

سرخ صورتم از سیلی

اما زرد تنم

یوسف همدست حق و پاره پاره پیرهنم

یوسف همدست حق و پاره پاره پیرهنم

 

از درون همه ویرونم اما ظاهرم آباد

شهر خاموشان قلبم

رو لبام پر فریاد

من همه نقدینه ها را

پای عاشقی دادم

پا به زنجیر واسیرم

اما از خودم آزاد

 

پ.ن.این ترانه را خواننده خوبمان!ستار خونده ولی شاعرشو نمیدونم کیه.

پيوست مهم!:فصل اول  هری پاتر و شاهزاده نيمه اصيل که توسط خانم سميه گنجی ترجمه شده در سايت زير آبيوس که (لينکشم همين بغله) برای دانلود قرارداده شده .اينم لينک دانولده http://zirabious.org/download.php?view.36

بحث و بررسی توی انجمنها هم آزاده!!!!