خدا؟؟گایا؟؟روح جهان؟؟هیچ کدام؟؟هر یک به نوعی؟؟؟به عقیده من حقیقتی در این باب اگر باشد مطلق است.من به دنبال حقیقت هستم.همانطور که در مطلب قبلی گفتم گایا به معنی روح مشترک است.این توعی معنوی است اما افزون بر این شخصی به نام جیمز لاولاک تئوری ارائه کرده است که درآن وجود گایا را با دلایل علمی بیان کرده است.به  عقیده این شخص گایا حقیقتا وجود دارد.او عقیده دارد که جو سیارات زنده با سیارات مرده که در آنهاحیاتی نیست متفاوت است و این تفاوت ازفضا قابل مشاهده میباشد.جزییات تئوری را نمیدانم اگر مایل باشید میتوانید اینجا را مطالعه کنید.عقیده من چیست؟عقیده دارم که زمین جسمی مرده نیست.نگاه کن که سبزه و گل از همه رنگ چگونه از دل خاک تیره سر بر آورده اند!نگاه کن به خروش موجهای دریا به همه شگفتیهای این خاک.نه زمین مرده نیست و حقیقتا زنده است.و من فکرمیکنم که گایا نیز میتواند وجود داشته باشد.انسان فقط جسم نیست بلکه دارای روح است و روح آدمی توانایی های بیشماری دارد.اماهنوز زمان به هم پیوستگی نرسیده است.بشریت راه درازی تارسیدن به معنی واقعی انسانیت پیش رو دارد .شاید هم که هرگز این راه را نپیماید.اما اگر این راه را پیمود قطعا به راه بری عقلش نمی پیماید .در این راه رهنما همانطور که دانته در کمدی الهی میگوید عشق است وقتی که کل بشریت عشق به معنای واقعی آن را حس کند شاید هنگام تحقق گایا نیز باشد. پی نویس1:یکی از دوستان از سریالی به نام لبه تاریکی  اسم برد که در اون یک گروه مخالف عملیات هسته ای اسمشون را گایا گذاشته بودن این اسم توی اون سریال هم به همین معنی بوده دقیقا و آخرین عبارات فیلم اینه که زمین میتو نه از خودش حمایت کنه و این به نظر من هم حقیقت داره. پی نویس2:نوشته بودم که سر منشا گایا در مذهب پاگانیسم است اما دوست خوبم کرگدن توضیح دادن که پاگانیست ها طبیعت را گرامی میدارند اما مفهوم گایا در مذهب اونها وجود نداره .که این کاملا درسته .به خاطر این اشتباه منو ببخشید.