الهی هر کی هر جا نذری داره ادا شه...

چشم انتظار نباشه...موی سرش سفيد شه....

اول از همه اين دعای منه برای همه درآستانه سال جديد...دعا که نميشه گفت شايد بشه گفت آرزوم برای همه...

و بهار...ميليونها ساله که زمين بهار گل ميده....ميليونها سال...شايد که زمين هم از سر تکرار و عادته که بهارا گل ميده...هنوز آسمون ابری ميشه و ميباره....شايد که اونم از روی عادت باشه...و خدا هم به اينهمه گريه و ناله عادت کرده..مگه فرقی داره براش من بنالم يا که مجنون يا که رومئو؟؟؟اينهمه سال آدما گريه کردن به درگاهش..خسته شده..اونم ديگه گوش نميده...ميليونها سال!!!زمان زياديه..همه..چيز عادت شده برامون...ما هم عادت کرديم اول سال آرزوی خوشبختی بکنيم..عادت کريدم گل بخريم و سبزه روی ميز بذاريم....اما تو سفرمون هميشه سين ستاره کم بود( از يه ترانه رضا يزدانی)..بعدش چی؟؟عادت کرديم برگرديم به روزمرگی..سال نو هم به يه چشم به هم زدن کهنه ميشه..دل که خوش نباشه زمستون و بهار نداره..نفس کشيدن که از رو عادت باشه..سال کهنه و نو نداره...

ميگن اول سال آرزوهای خوب بکن و سعی کن سال جديد را خوب شروع کنی..اما چيزی که از کنترل من خارج..نامرديه روزگاره....کاريش نميشه کرد.به هر حال بهترين آرزومو براتون نوشتم...واقعا متاسفم که اين آخرين پست من تو سال ۸۳ اينجوريه.....