یادش به خیر، یک زمانی(شاید همین شش هفت سال پیش بود، ولی حالا خیلی دورتر به نظر می‌رسد) توی اینترنت دنبالِ سایت‌هایی می‌گشتم که کارت‌پستالِ مجانی داشتند. از این کارت‌پستال‌ها که animated هستند و موسیقی هم دارند. گویا آن زمان کسانی را داشتم که برایشان از آن کارت‌پستال‌ها بفرستم.

یادم هست چه ذوق وشوقی داشتم برای پیدا کردنِ یک کارت پستالِ قشنگ و ارسالش.

حالا انگار که مدت‌ها از آن زمان گذشته. نه کسی هست که برایش کارت بفرستم و نه دیگر سایتی می‌شناسم که کارت پستالِ مجانی داشته باشد. امروز توی میل‌باکسم به این لینکِ هابل برخوردم. سایتِ هابل به مناسبتِ تعطیلاتِ در راه مسیحی، تعدادی کارت‌پستالِ نجومی در سایتش گذاشته که به صورتِ مجانی قابل پرینت و ارسال هستند. این کارت‌پستال‌ها با تصاویری واقعی از هابل درست شده‌اند.

پس اگر شما کسی را دارید که برایش کارت‌پستالِ الکترونیک بفرستید و یا پرینتر برای چاپ دمِ دست دارید، بفرمایید این هم کارت‌پستال‌ها:

(درست کردن این thumbnail view  اصلا و ابدا کار راحتی نبوده! appriciate)