فصل گل دادن اقاقی

فصل شکوفه دادن سیب

فصل پرپر شدن من

فصلِ خیسِ گریه....خیسِ گلبرگا

 

عاشق این یکی هستم. اصلن انتظار نداشتم این‌قدر خوب بشه و این قدر به تصوری که داشتم نزدیک باشه.