سرد،

تلخ،

ساکت و آرامم

به مرده‌ای می‌مانم که زیر مرداب دفن شده.

سکون است این، سکون!

با من نه امیدی هست، نه اضطرابی

....

فکر کنم یک چیزای دیگه هم قراره این زیر بنویسم، ولی حالا فعلن همین باشه!