نگاه کن

چه فروتنانه بر خاک می‌گسترد

آنکه نهال نازک دستانش از عشق خداست. . .

 *  *  *

پ.ن. نگو نمیشه

پ.ن.۲ قبلن هم این شعر رو گذاشته بودم خودم می‌دونم

پ.ن.۳من اگه کامنت‌ها رو تاییدی کردم یعنی این حق رو برای خودم قائل شدم که کامنتی رو تایید نکنم، بنابراین اگر ناراحت می‌شید کامنت نذارید.