حتمن برای خیلی هاتون پیش اومده ببینید:

یک نفر از تنهایی؛نداشتن همراه؛بی همزبونی یا...برای یک نفر درد دل کند؛که آن یک نفر شنونده هم دست بر قضا دوست یا آشنا یا یک چیزی تو این مایه ها باشد.و بعد وقتی آن شنونده می شوند که طرف مقابلش از تنهایی شکوه می کند؛می گوید :«مگه من مردم؟»

یا

«مگه من هویجم؟»

و به هر حال مفهوم کلی عبارت این است که من دوست تو هستم.

فکر کنم برایتان پیش آمده باشد؛که یا جای درد دل کننده یا جای شنونده یا شاید هم جای هر دو بوده باشید.اینجور وقتها درد دل کننده کمی معذب می شود؛چون با اینکار به هر حال احساسات طرف مقابل را که چیزی تو مایه های دوست است؛جریحه دار کرده.از طرفی شنونده هم با خودش فکر می کند(اینجا دو حالت دارد قضیه)

۱-شنونده با خودش ودیگران صادق است؛پس فکر می کند: «من که هیچوقت واقعن کنار و همراه او نبوده ام.پس چطور می توانم ادعای دوستی بکنم.؟؟»

۲-صادق نباشد؛خصوصن با خودش؛پس فکر می کند:«عجب آدم زیاده خواه و بی ادبی!انگار که برای رفاقت چیزی بیش از یک گوش شنوا لازم است!»

حالا چه شد که اینها را نوشتم؟

دیشب دوستی از دو کلمه متفاوت برای بیان تفاوت بین یک دوست واقعی و یک نفر که همینطوری هست استفاده کرد و تعبیرش چنان به نظرم جالب آمد که نشد ننویسم.

دوستم از تنهایی گله کرد و من گفتم من دوست تو هستم.بعد او گفت:«تو دوست منی؛رفیق من نیستی.رفیق یعنی کسی که همپای من باشد.؟»فکر کردم دیدم راست می گوید.چقدر پیش آمده که بین تفاوت این دو مفهوم فکر کردم و به جایی نرسیدم.حالا دوست ؛رفیق؛یا هر چیز دیگر اصلن مهم نیست...مهم تفاوفت باطنی این دو مفهوم است.

دوست واقعی(همان که دوستم گفت رفیق!) کسی است که اگر دلتنگ بودم بتوانم بدون احساس خجالت و شرمندگی به او تلفن کنم؛یا بروم پیشش.دوست واقعی کسی است که وقتی تنها و آواره خیابان های بارانی را گز می کنم؛بتوانم امید به بودنش و همراهی اش داشته باشم؛دوست واقعی کسی است که بشود روی کمک او حساب کرد؛بدون رودربایستی و شرمندگی..دوست واقعی کسی است که خودش باشد ؛نه اینکه به زور تلفن و دیدارهای سرسری در فرند لیست حفظ شود..آن بقیه را که در این شرایط نمی گنجند؛شاید بتوان گفت آشنا یا دوست دورادور یا چه میدانم هر اسمی دوست دارید رویش بگذارید..دوست کسی نیست که مجبور باشی هی خبرش کنی و هی بترسی که او هرگز برای تو ارزشی قائل نباشد و دوزار از وقت عزیزش رو برای تو تلف نکند...

واقعن چه چیز خوبی گفت دیشب این دوست من!!!

نظرات شما پس از خواندن توسط من تایید می شوند.