یه وقتهایی پیش می آد آرزو می کنیم کاش می شد روی زمان pause گرفت و دکمه review رو زد تا بتونیم یه جاهایی رو اصلاح کنیم..

وقتی عزیزی رو از دست میدیم و یادمون می آید می تونستیم مهربون تر و بهتر باشیم...

وقتی فکر می کنیم می شد بهتر باشیم....

چقدر زندگی تلخ...چقدر گاهی تلخ..

مرگ بد نیست..تلخ..